Hur vet man att en bil i Lilla Edet är skrotad och avregistrerad

En bil förekommer i bilregistret tills den blivit avregistrerad hos en certifierad bilskrot i Lilla Edet. Ägaren är ansvarig för fordonet tills dess, i enlighet med Miljöbalken. Det huvudsakliga för ägaren är, att bilskrotningen verkligen resulterar i ett mottagningsbevis, som bilskroten sänder till berörd myndigheten för avregistrering av fordonet. Betrakta att det bara är auktoriserade skrotar, genom behörighet från Länsstyrelsen, som har möjlighet utfärda sådana papper. Inom en vecka efter inkommet skrotningsintyg, ihop med registreringsbevis, kungör Trafikstyrelsen en attest om avregistrering till fordonsägaren.

Hur vet man att en bil i Lilla Edet är skrotad och avregistrerad

En uttjänt bil i Lilla Edet hamnar tyvärr ibland i orätta händer

Men frågeställningen är synnerligen berättigad! Inom det här området agerar skumma aktörer som inte är auktoriserade. Förbjuden export av fordonsvrak ger stora inkomster. Precis som förvandlingen av den trasiga bilen till ett acceptabelt fordon, som återgår till våra vägar . De ”lönsamma” aktiviteten ger emellertid betydligt mer negativ inverkan på miljön än en övergiven skrotbil i skog och mark. Det är ingen rolig syn, för en bilägare, att se sin uttjänta bil, som lämnats för bildemontering och återvinning.

En bilinnehavare i Lilla Edet kan försäkra sig om att bilen blir skrotad

För att skrota bilen i Lilla Edet måste fordonsägaren först välja en bildemontering eller transportföretag med behörighet från Länsstyrelsen. Alla legitimerade bilskrotar har ett sådant. Och för en bilbärgare är det lätt att klicka fram detsamma på bolagets hemsida. Där organisationsnumret lätt kan kontrolleras. Finns inget sådan behörighet, förekommer också risker för bedrägerier. När en ägare kör sin skrotbil till skroten skall ett skrotningsintyg inkasseras. Pappret visar, att bilen övertagits på ett juridiskt korrekt förfarande och helt enligt miljöbalkens föreskrifter. Betrakta att detta är ett mycket viktigt ”papper” tills Transportstyrelsen har validerat avregistrering därtill bortplockning i vägtrafikregistret.