Kan man skrota avställd bil i Lilla Edet

Ja, fordonet kan vara endera påställd eller avställd, när fordonsägaren måste skrota bilen i Lilla Edet. Det är väl bara bekymmer, som kan uppkomma och tänka på, vid inlämning av skrotbil till en certifierad skrot. Några vill lämna skrotbilen personligt. Men det funkar bara om bilen är besiktad, försäkrad och skattad. Alla andra fordon har med automatik officiellt förbud mot användning i trafik och får inte heller bogseras på offentliga trafikleder.

Kan man skrota avställd bil i Lilla Edet

Lej en bärgare med tillstånd vid skrotning i Lilla Edet

Flertalet bilar är avställda, när ägaren begriper att det är dags att skiljas från sin trotjänare. För att personligen köra bilen till en bilskrot i Lilla Edet fordras, att fordonet är godkänd vid besiktningen, har trafikförsäkring och att bilskatten är betald. Annars måste skrotbilen hämtas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det förekommer en del bärgningsföretag att välja på. Men bara enstaka av dessa har tillåtelse, från Länsstyrelsen, att hantera fordonsvrak som klassas som miljöfarligt avfall. De senare samarbetar med en behörig bilskrot och ger ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid hämtning av skrotbilar inberäknad registreringsbevis. Kvittot innehåller försäkran för avfattande av skrotintyg till trafikregistret för avregistrering. Det lättaste tillvägagångssättet att granska bärgarens behörighet är att titta på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så summan för påställning för att ratta fordonet till en auktoriserad bilskrot kan kringgås vid lejande av bärgare. Men bilägaren måste passa upp. Oseriösa bärgare har tragiskt nog andra intentioner än att skrota bilen med bilåtervinning som ändamål