Skrotbilar hämtas i Lilla Edet av bärgare

Många skrotbilar har körförbud och måste därför boka hämtning till en bilskrot i Lilla Edet. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall. Därför krävs ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen för att hantera dessa uttjänta fordon.

En bil med körförbud får inte heller bogseras på allmänna vägar. Så det finns inget annat lagligt alternativ än hämtning för ägarna av sådana fordon. Men det finns möjligheter att få en bra ersättning även för dessa skrotbilar om förutsättning för normal bärgning finns.

Skrotbilar hämtas i Lilla Edet av bärgare

Skrotbilar hämtas i Lilla Edet och betalar ut överenskommet pris

Före bortforsling av uttjänt bil skall ägaren intyga att original katalysator finns. Vidare får inga tyngre komponenter saknas. Dessa brister påverkar ersättningen vid hämtningen. Det skall även finnas plats för bärgaren att vinscha upp fordonet, som måste vara rullbart. Bilar stående i garage, parkeringsdäck eller undanskymda platser kan omöjliggöra en normal bärgning. Därför är det viktigt att ägaren som skall skrota bilen i Lilla Edet uppger sådana förhållanden vid beställningen. Är rätta förutsättningar beskrivna betalas skrotbilen utan prut vid hämtningen.