Skrota bilen

Skrota bilen i Lilla Edet innan den utgör ett hot mot omgivningen. En bil som bara står och rostar sönder kommer förr eller senare att läck ut farliga vätskor. Det är alltid bilägarens ansvar att lämna bilen för skrotning när den är uttjänt.

Låt Bilbärgning Gbg AB hämta din skrotbil i Lilla Edet eller lämna den själv till Uffes bilskrot. Vi köper kompletta skrotbilar och hämtar gratis.

Ring 031-94 37 60 för bokning eller för mer information!

Skrota bilen i Lilla Edet innan den utgör ett hot mot omgivninge

Från dumpat miljömonster till lönsam bilåtervinning hos bilskrot i Lilla Edet

Negativa följder av bilarnas stora miljöproblem beskrevs länge i ett otal rapporter och artiklar på ungefär samma sätt som det citerade. ”Bilavgasrör rapar ut uppskattningsvis 4,6 ton koldioxid årligen, men bilar börjar förorena långt innan de någonsin kommer ut på vägen. Och de fortsätter att förorena långt efter att ha skrotats. De börjar förbruka energi och släpper ut koldioxid genom utvinning och produktion av olika metaller, gummi, plast, glas, lithium, läder och dylikt som ingår i nyproduktion. När de sedan dumpas i naturen förvandlas de till rostiga vrak med läckande oljor och syror som förgiftar grundvattnet.”

Det resulterade i två hårda förordningar från Naturvårdsverket år 2007. Bilproducenterna ålades att skrota bilen gratis och dessutom blev de ansvariga för 95 % återvinning av fordonets vikt. För att behålla auktorisationen tvingades bilskrotar att följa tuffa miljökrav med årliga inspektioner. Och det gav effekt. Idag betalar bilskrot i Lilla Edet upp till 3 000 kr vid inlämning och 1 500 kr när skrotbilar hämtas. Dumpning har blivit slöseri för bilägare i motsats till ersättning. Återvinningen ger upp mot 75 % energibesparing och sänker koldioxidutsläppet med samma vikt som de återvunna metallerna. Utöver dessa besparingar sänks framtagningskostnaderna kontinuerligt, vilket borgar för ökande ersättning för skrotbilar. En cirkulär ekonomi på bilskrot i Lilla Edet till nya produkter har bara börjat.