Cirkulär ekonomi på bilskrot i Lilla Edet

Numera ingår bilskrot i Lilla Edet i den cirkulära ekonomin. Allt eftersom utvecklingen avancerar och fler miljövänligare personbilar produceras är recycling av bilar som tjänat ut en central del i ett hållbart samhälle. Att skrota bilen där den återvinns med miljöfaktorn som det mest betydelsefulla, är det enda skonsamma för naturen. Det finns en del farliga vätskor och ämnen i fordon som behöver överlämnas för destruktion och avregistrering till auktoriserad aktör. De bilkomponenter som kan återanvändas skruvas ner och förvaras för vidare försäljning. Numera är kravet att 95% av fordonets vikt skall återvinnas eller återanvändas. En godkänd bildemontering i Lilla Edet är numera som en modern anläggning för recycling där inriktningen är mer på sanering och återvinning före försäljning av begagnade bildelar.

Nedskräpning skrotbilar Lilla Edet

Att dumpa skrotbilen i skog och mark istället för att återvinna den hos en bilskrot i Lilla Edet är otroligt. Ofta är det uttjänta bilar som har stått många år. I landet kan det röra sig om hundratusentals fordonsvrak som borde återvinnas. Om alla skadliga vätskor har runnit ut, är det stort klimatproblem. Om bilen är fulltankad och alla oljor, vätskor finns kvar, är det upp till 80 liter miljöskadliga ämnen i varje bil.

Dumpade bilar bör överlämnas till bilskrot i Lilla Edet

Övergivna fordon och bilvrak existerar hos alla kommuner i landet. I Lilla Edet dumpas endel skrotbilar årligen. Bortsett från att uttjänta bilar ses som nedskräpning är den dessutom miljöskadlig. Med tanke på skrotbilar består av olika typer av ämnen som är farliga för omgivningen. Det är alltid bilägaren som är ansvarig att fordonet överlämnas till en auktoriserad bilskrot i Lilla Edet när den är uttjänt. Att överge ett fordon som läcker ut hälsoskadliga vätskor är ett miljöbrott enligt miljöbalken, även om den står på bilägarens egendom. Fordonsägare som skall lämna in en skrotbil behöver ha med sig registreringsbeviset del 2 som är gult. Vid överlämnandet av skrotbilen utfärdar bilskroten ett mottagningsbevis som innebär att äganderätten av skrotbilen övergår till bilskroten. Därefter ansvarar skroten att bilen återvinns på ett riktigt sätt och att den avregistreras på Transportstyrelsen.