Mottagningsbevis bilskrotning Lilla Edet

Varför är mottagningsbeviset viktigt vid bilskrotning i Lilla Edet? Det är framförallt tiden mellan lämningen av fordonet, inklusive registreringsbeviset del 2 och bekräftelse om avregistrering, som dokumentet juridiskt bevisar att fordonet övergått till någon annans ägo. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för sin bil tills den är skrotad och avregistrerad. Och det är en av anledningarna till varför Transportstyrelsen anser, att registreringsbevis del 2 är en värdehandling som skall bevaras oåtkomligt.

Mottagningsbevis bilskrotning Lilla Edet

En seriös bilskrot i Lilla Edet lämnar giltigt mottagningsbevis

Det är bara en auktoriserad bilskrot i Lilla Edet eller ett ombud som kan lämna lagliga mottagningsbevis. Vid hämtning av en bärgare med tillstånd från Länsstyrelsen, skall beviset tydligt visa, att bilen skall skrotas. Många bilägare har genom okunnighet blivit lurade av kriminella uppköpare. Utan ett lagligt utfört mottagningsbevis med skrotningsintyg kan inte den gamla ägaren göra så mycket, om han ser sin gamla bil ute i trafiken. Så planera noga när det är dags att skrota bilen. När bilen lämnas direkt till en auktoriserad bilskrot undanröjs farorna. Men kontrollera eventuell hämtare. En seriös bärgare är registrerad hos olika myndigheter. När skrotbilar hämtas krävs det att företaget är behörigt. Uttjänta fordon klassas som miljöfarligt avfall, krävs ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen. Finns sådant visas det vanligtvis på respektive företags hemsidor. Före beställning kan kunden se bärgarens organisationsnummer och sedan avgöra uppdragets säkerhet.