Vad är en komplett bil

Hur gestaltas komplett bil som måste skrotas egentligen? Ett fordon omhändertas av en godkänd bilskrot i Lilla Edet och skickas därnäst till Stena metall för delning och återvinning.

Därför är det angeläget att bestämda delar inte är bortplockade från fordonet. Av den orsaken att en ursprunglig katalysator består av värdefulla metaller, bör den först och främst finnas i ett komplett personbil. Uppmärksamma att det existerar skrotbilar med utbytes-katalysatorer, som inte har något skrotvärde, som av den anledningen klassas som ej kompletta. Brist på startbatteri, som används i återvinningsförloppet, ger också avdrag.

Vad är en komplett bil i Lilla Edet

Bilens minskade massa påverkar skrotvärdet på Bilskrot i Lilla Edet

I och med att man skall skrota bilen i Lilla Edet påverkas inte skrotvärdet av fordonets status och utseende. Men den måste vara rullbar för ordinär bärgning. Det är framförallt avsaknaden av väsentliga komponenter som avgör bilens skrotvärde. Skillnaden är enorm om en vital del saknas alternativt för en växelspak. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att bestämma fordonets värde skall bilägaren berätta för saknade reservdelar vid bokning. Vid sådant händelse behövs inga diskussioner angående överenskommen ersättningen. Observera att en del skumma bilskrotar tar tillfälle att sänka värdet på bilen vid hämtningen. Men en skrotbils skrotvärde förändras inte tillföljd av dåligt tillstånd eller trasiga komponenter.