Har du en defekt bil i Lilla Edet

Har du en defekt bil, som står övergiven, som du är osäker på vad du ska göra med? Du kan alltid skrota bilen gratis hos en auktoriserad bilskrot i Lilla Edet som är bunden till bilproducenterna. Reglerna idag säger, att biltillverkare måste skrota bilen utan kostnad under förutsättning att den är komplett. Det finns också andra skrotar som är auktoriserade och som utför bildemontering i Lilla Edet lika effektivt och miljövänligt som bilproducenternas bilskrotar. Dessa företag är mer benägna att betala ut relevant skrotningspremie för en komplett skrotbil. Så det går att tjäna pengar på skrotbilen och ändå vara miljömedveten.

Auktoriserad bilskrot i Lilla Edet följer strikta regler

Auktoriserade bilskrotar följer strikta regler enligt bilskrotningsförordningen oavsett om de tillhör producenternas bilskrotar eller inte. Det är auktorisationen som säkerställer att man skrota bilen miljövänligt och tryggt. Kraven är idag att så mycket som möjligt (minst 95%) måste återanvändas eller återvinnas.

Effekter av kretslopp på bilskrot i Lilla Edet

Här beskriver vi effekterna av cirkulär ekonomi på bilskrot i Lilla Edet. Din bil kan vara defekt och gammal, men så länge det finns metall kvar har den ett skrotvärde. Bilskroten skruvar ner bilen fullständigt. All metall samlas ihop och smälts ner i formar för att återkomma i nytillverkade bilar.

Varför är metallskrot så viktigt? Processen att tillverka ny metall är skadlig för miljön. Olja och kol krävs för att producera ny metall. När olja och kol är förbrukat kan detta inte återvinnas och ingår därför inte i en cirkulär ekonomi. Ny stålbrytning påverkar också miljön direkt genom utsläpp av föroreningar. Processen frigör kolmonoxid, svaveloxider och kväveoxider.

Bilar har en del vätskor och kemikalier som måste återvinnas och destrueras på rätt sätt. Kunskapen med bilskrotning och hur man hanterar giftigt material i bilar har bilskrot tjänstgör för ett hållbart samhälle i Lilla Edet. Giftigt material kan även finnas i olika komponenter i fordonet och inkluderar bromsvätska, kylarvätska, batterisyra mm.