Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Lilla Edet

När bilregistret tagit emot underrättelse om att personbilen lämnats till bilskrot i Lilla Edet för bildemontering rapporterar de försäkringsbolaget som tar bort din fordonsförsäkring. Om ni har betalat för en försäkringscykel, som är efter skrotnings-datumet, får man tillbaka pengar från försäkringsbolaget. Det gäller även för resterande fordonsskatt. Ni erlägger ingen skatt när personbilen är skrotad. Om du redan betala in fordonsskatten kommer Transportstyrelsen betala tillbaka överskjutande belopp. Båda beloppen övergår till registrerad ägare. Enbart godkända bilskrotar kan utfärda skrotningsintyg till Transportstyrelsen.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Lilla Edet

För att få tillbaka resterande försäkring ska en auktoriserad bildemontering anlitas, när bilinnehavaren måste skrota bilen i Lilla Edet. Det gäller också att utse ett bärgningsföretag med befogenhet, när skrotbilen behöver transporteras. Bägge parter avger ett mottagningsbevis med garanterat skrotningsintyg till bilägaren. Intyget är en värdehandling till Transportstyrelsen som styrker, att fordonet är avregistrerad och har avlägsnat från fordonsregistret.

Att ställa av bilen i Lilla Edet eller borttagen permanent från systemet

Dessa termer brukar blandas ihop av bilägare i Lilla Edet, vilket kan medföra uppkomna problem. En avregistrerad personbil är borta för all framtid. Så efter detta har fordonsägare inte längre något skyldighet. Men en avställd bil har andra regler för försäkrings- och skattefrågor. Bilen förväntas ställas på återigen och finns kvar i fordonsregistret med årlig kostnad. bilägaren är dessutom skyldig att betala eventuella klimatavgifter eller borttransport beordrat av Lilla Edets kommun.