Funkar det att sälja uttjänta bilar till skroten i Lilla Edet?

Absolut, skrotföretagen är oerhört intresserade av att handla din bil i Lilla Edet. Vinsten med att sälja fordon till en skrot är att skick och årsmodell spelar ingen roll. Innehar du en äldre söndrig skrotbil i din ägo som inte är i bruk att ta ut på vägarna finns möjligheten att saluföra bilen till skroten och få skrotningspremie för den.

Under 2022 skrotades ca 172 900 fordon vilket kan verka många. Men faktum är att år 2018 skrotades 216 236 bilar. Går vi tillbaka till 2006 återvanns ca 286 100 personbilar. 2008 skrotades bara drygt 150 000. Hur kan det diffa så oerhört mycket från år till år? Förekommer det likheter idag kontra 16 år sedan? Ja, det finns åtskilliga faktorer som hade effekt 2008 som det också gör numera. likviditet, arbete, inflation etcetera.

Funkar det att sälja uttjänta bilar till skroten i Lilla Edet?

I och med att det blev en ökad minskning av skrotade uttjänta fordon från 2006 till 2008 har en stor del att göra med finanskrisen. Den svenska kronan förlorade omkring 40 procent i betydenhet under 1 år. Räntan ökade uppåt och många banker fick besvär att finansiera sig. Numera ser vi även att svenska kronan har tappat i betydenhet och att räntan har ökat regelbundet under ett antal veckor. Istället för att privatpersoner tar lån för att förvärva nya fordon så bestämmer man sig istället att åtgärda sin söndriga bil än att kassera den. När covid 19 katastrofen stormade upp i början av 2020 blev individer mer rädda om sina pengar. Flera branscher runt om i världen fick bekymmer med sina verksamheter. Det var på grund av det som man kunde uppmärksamma en stark utökad avyttring av begagnade fordon och en markant nedgång av handel av nytillverkade fordon.

Avyttra din defekta bil och få gratis hämtning

I och med att bildemonteringsvärdet i fordon har stigit kan vissa företag förvärva och ge ersättning för din skrotbil också vid hämtning. Det är huvudsakligen platinan i katalysatorrenaren som har bidragit till detta. Men också aluminium som finns i betydligt mer kvantitet på nyproducerade bilar jämfört med bilar  som producerades på 70 och 80 talet. Nästintill samtliga bilar i Lilla Edet som bilåtervinns nu monterades på sent 90-tal och början av 2000 talet. När vi transporterar är det en godkänd bildemontering som skrota personbilen och ser till att att den blir avförd från Transportstyrelsen. Vi utgår från Göteborg, men hämtar dessutom i Kungsbacka, Stenungsund, Lidköping och Sjuntorp. Självklart har vi licens för bärgning av defekta bilar från Länsstyrelsen och har ansvarsförsäkring.