Kan ett dödsbo i Lilla Edet skrota bilen?

Ja, ett dödsbo kan skrota den avlidnes bil genom en speciell fullmakt. Enligt bilproducenternas direktiv skall ägaren signera registreringsbevis del 2 före inlämning av bilen till en auktoriserad bilskrot i Lilla Edet. Om någon annan utför uppdraget skall även en fullmakt, som är undertecknat av ägaren, lämnas. Ett dödsbo utser en fullmaktsgivare, som företräder övriga … Läs mer