Får polisen i Lilla Edet skrota bilen

Nej, det är endast en legitimerad bilskrot i Lilla Edet som får utfärda skrotningsintyg till fordonsregistret för avregistrering av ett fordon. Men en polisen kan sätta en röd dekal på bilen. Det innebär tvärstopp för ytterliga framfarter. Sedan är det besiktningen som får bestämma om personbilens kommande tid. Oftast innebär det lapp för luckan och slutet för en gammal uttjänt bil.

Får polisen i Lilla Edet skrota bilen

Fordonsägaren i Lilla Edet har inget val

En fordonsinnehavare ansvarar för sin bil tills den är är lämnad hos en bilskrot och är avregistrerad. Så det är bara att leja en certifierad bilskrot eller, i det här fallet, en bärgningsbil med behörighet att handskas med fordonsvrak. Det förekommer alltid en risk att uttjänta personbil hamnar länder utan några miljökrav. För den skull är det av största betydenhet att bilinnehavaren tar emot ett mottagningsbevis vid inlämning av skrotbil och registreringsbevis. Kvittensen skall även innefatta försäkran för avfattande av skrotningsintyg till bilregistret. Detta är en värdehandling med intyg att ägaransvaret övergått. Transportstyrelsen styrker senare att skrotbilen är skrotad och borttagen på fordonsregistret. Om inte det här meddelande kommer till Bilägaren måste anmälan göras. Förvisso har inte polisen skrota bilen i Lilla Edet. Men den har varit med att stoppa en klimatbov från köra vidare.