Stöld av katalysator innebär skrotning av bil i Lilla Edet

Idag är stöld av katalysator en av de största riskerna för bilägare i Lilla Edet. Ett uns av de dyrbara ädelmetallerna i komponenten är värt upp till 6 000 kr. Men för att få den ersatt hos en märkesverkstad hamnar kostnaden ofta över det dubbla. Och för många innebär detta att man måste lämna bilen till en bilskrot i Lilla Edet för kostnaden för att byta ut katalysatorn överstiger bilens värde. Det tar max två minuter att plocka ned den från avgassystemet, för de numera drivna biltjuvarna. Så det är svårt för bilägare att skydda sig från dessa tillgrepp. Äldre modeller, från och med 1988 tillverkningsår, är minst lika attraktiva. De står ofta på mera oskyddade ställen. Risken att en sådan bil blir stulen. Så är det ju. Men katalysatorn är rena guldklimpen. När man skall skrota bilen med original katalysator i Lilla Edet får man 2 500 kr och är den borta är ersättningen 0 kr.

Motsvarande problem har bedömts som ett krisläge i USA. ”Ny lag för att förhindra stöld av katalysatorer är i kraft nästa månad”: löd meddelandet från 11 juli 2022 om nya förordningar gällande stöld av katalysator i Amerika. Lagen trädde i kraft den 8 augusti 2022 i Amerika. Den är så stentuff föreskriven, till tillverkare, återförsäljare, bilskrotar och privatpersoner, att någon ograverad eller inte identifierad bilkatalysator skall kunna hanteras på den amerikanska marknaden. Och straffet för försummelse är svidande. ”Yxan har fallit”

Stöld av katalysator innebär skrotning av bil i Lilla Edet

Miljösmart bildemontering i Lilla Edet

Har du en rostig bil, som inte används, som du är osäker på vad du ska göra med? Du kan alltid köra den utan kostnad till en certifierad bildemontering i Lilla Edet som är bunden till biltillverkarna. Bestämmelserna nuförtiden uppger, att fordonstillverkare ska avregistrera bilen gratis om bilen är komplett. Det förekommer även andra skrotföretag som är godkända och som utför skrotning av bilar i Lilla Edet lika rationellt och miljösmart som biltillverkarnas bildemonteringar.

Dessa aktörer är mer välvilliga att ersätta dig för din uttjänta personbil. Så det går att få slantar för fordonet och ändå vara klimatmedveten. Godkända bilskrotar måste förhålla sig till strama regler enligt bilskrotningsförordningen vare sig om de ingår i producenternas skrotföretag eller inte. Det är tillståndet från Länsstyrelsen som garanterar att demonteringsprocessen för fordon är moralisk och miljöriktig. Kraven är numera att så stor del som möjligt (minst 95%) måste återanvändas eller recyclas.

Kretsgång är fokus hos bilskrot i Lilla Edet

Här skildrar vi effekterna av cirkulär ekonomi på bilskrot i Lilla Edet. Fordonet kan vara rostig och förlegad, men innehåller alltjämt av metall som kan vara ytterst användbar. Skroten demonterar ner bilen fullständigt. All järn packas tillsammans och assimileras ner i gjutformar för att komma tillbaka i nyfabricerade fordon. Hur kommer det sig att järnskrot så relevant? Processen att tillverka ny metall är farlig för omgivningen. Olja och kol behövs för att framställa nytt stål.

När fossila bränslen är använt kan detta inte återvinnas och ingår därför inte i en kretsgång. Ny metallbrytning inverkar dessutom klimatet med detsamma genom utsläpp av gaser. Processen frigör kolmonoxid, svaveloxider och kväveoxider. Personbilar har en del oljor och farliga ämnen som måste regenereras och oskadliggöras på rätt sätt. Kunskapen med hur bilskrot i Lilla Edet återvinner för framtiden. Farliga ämnen kan också finnas i skilda bildelar i personbilen och inkluderar bromsolja, motorolja, batterisyra mm.