Klimatpåverkan av att lämna fordonet till bilskrot i Lilla Edet

Många länder införde skrotpremie när man skrotade sin bil på 90-talet, delvis med miljöpåverkan som åtanke. Att lämna en fungerande bil som inte är äldre en 15 år till bilskrot i Lilla Edet kan leda till ökade CO 2 -utsläpp under hela livscykeln. Bilarnas prestanda när det gäller energieffektivitet och skadliga utsläpp har uppvisat ständiga förbättringar. Utvecklingen av mer energieffektiva och renare bilmotorer, introduktionen av bildesigner med minskat motstånd och användningen av avgaskatalysatorer är några av orsakerna bakom denna trend.

Premie för att skrota bilen i Lilla Edet

Den föråldrade skrotningspremien som många länder infört har mer gynnat biltillverkare. Antagligen hade miljön mått bättre utan statliga subventioner för skrotning av bilar. Bilskrot tjänstgör för ett hållbart samhälle i Lilla Edet. Även biltillverkare själva har lockat kunder. Citroen hade en kampanj under några år, skrotbilar köpes för recycling, få en skrotpremie på 20 000 kr när du köper en ny bil av oss.

Att skrota bilen i Lilla Edet i förtid verkar leda till en ökning av energianvändningen och ökade CO 2-utsläpp under bilens livscykel. Detta kommer förmodligen också att gälla bilar som ska tillverkas i framtiden om inte den årliga förbättringen av bränsleeffektiviteten är mycket bättre än tidigare. Den största osäkerheten i detta ämne är förhållandet mellan energin det tar att köra en bil och energin för att tillverka den.

Relaterade artiklar

Cirkulär ekonomi på bilskrot i Lilla Edet

Förr eller senare når skrotbil bilskrot i Lilla Edet